gototopgototop
Absurdităţi Biblice › Mica & Naum & Habacuc & Hagai & Zaharia & Maleahi
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:14

Mica 7:5-6

Nu crede pe un prieten, nu te încrede în ruda cea mai de aproape;

Căci fiul batjocoreşte pe tatăl, fata se scoală împotriva mamei ei, nora, împotriva soacrei sale; vrăjmaşii omului sunt cei din casa lui!

Ei şi care învăţătură acum seamănă război între părinţi şi copii?

Naum 1:3

Domnul este îndelung răbdător, dar de o mare tărie; şi nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună şi în vârtej, şi norii sunt praful picioarelor Lui.

Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Iona
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:12

Iona 1:3,10

Şi Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de faţa Domnului. S-a coborât la Iafo şi a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. A plătit preţul călătoriei şi s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de faţa Domnului.

Oamenii aceia au avut o mare teamă şi i-au zis: „Pentru ce ai făcut lucrul acesta?” Căci oamenii aceia ştiau că fugea de faţa Domnului, pentru că le spusese el.
Să înţelegem că sunt şi locuri unde Dumnezeu nu ne poate vedea.

Iona 1:7
Şi au zis unul către altul: „Veniţi să tragem la sorţi, ca să ştim din pricina cui a venit peste noi nenorocirea aceasta!” Au tras la sorţi, şi sorţul a căzut pe Iona.
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Amos
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:11

Aparent, avem aici nişte versete descurajatoare pentru Creştinii care aşteaptă cu nerăbdare "Ziua Domnului":
Amos 5:18-20

Vai de cei ce doresc „ziua Domnului”! Ce aşteptaţi voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric, şi nu lumină.

Veţi fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care-l întâlneşte un urs şi care, când ajunge acasă, îşi reazemă mâna pe zid, şi-l muşcă un şarpe!

Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă şi fără strălucire?

Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Osea
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:09

Osea 1:2-8

Întâia dată când a vorbit Domnul către Osea, Domnul a zis lui Osea: „Du-te şi ia-ţi o nevastă curvă şi copii din curvie; căci ţara a săvârşit o mare curvie, părăsind pe Domnul!”

El s-a dus şi a luat pe Gomera, fiica lui Diblaim. Ea a zămislit şi i-a născut un fiu.
Şi Domnul i-a zis: „Pune-i numele Izreel; căci, peste puţină vreme, voi pedepsi casa lui Iehu pentru sângele vărsat la Izreel şi voi pune capăt domniei lui peste casa lui Israel.
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Ezechiel
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:06

Ezechiel 1:4

M-am uitat şi iată că a venit de la miazănoapte un vânt năprasnic, un nor gros şi un snop de foc care răspândea de jur împrejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieşea din mijlocul focului.

OZN?

Ezechiel 1:27-28
Am mai văzut iarăşi o lucire de aramă lustruită ca nişte foc, înăuntrul căruia era omul acesta şi care strălucea de jur împrejur; de la chipul rinichilor lui până sus, şi de la chipul rinichilor lui până jos, am văzut ca un fel de foc, şi de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare.
Ca înfăţişarea curcubeului care stă în nor într-o zi de ploaie, aşa era şi înfăţişarea acestei lumini strălucitoare care-l înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu faţa la pământ şi am auzit glasul Unuia care vorbea.
OZN & Dumnezeu?
Read More...
 
«FirstPrevious12345678910NextLast»

Page 6 of 14