gototopgototop
Absurdităţi Biblice › Ieremia & Plangerile lui Ieremia
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:05

Ieremia 18:11

De aceea, vorbeşte acum oamenilor lui Iuda şi locuitorilor Ierusalimului şi zi: „Aşa vorbeşte Domnul: „Iată, pregătesc o nenorocire împotriva voastră şi fac un plan împotriva voastră. De aceea, întoarceţi-vă fiecare de la calea voastră cea rea, îndreptaţi-vă umbletele şi faptele!”

Ieremia 19:3
Să spui: „Ascultaţi cuvântul Domnului, împăraţi ai lui Iuda şi locuitori ai Ierusalimului! Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi aduce peste locul acesta o nenorocire care va face să ţiuie urechile oricui va auzi vorbindu-se de ea.
Ieremia 21:5
Apoi Eu însumi voi lupta împotriva voastră cu mâna întinsă şi cu braţ tare, cu mânie, urgie şi mare supărare.
Binişor...

Dumnezeu iarăşi jură pe Sine:
Ieremia 22:5

Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Isaia
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:04

Impresia despre caracterul Creatorului, pe care încearcă să ne-o impună Vechiul Testament:

Isaia 2:19

Oamenii vor intra în peşterile stâncilor şi în crăpăturile pământului, de frica Domnului şi de strălucirea măreţiei Lui, când Se va scula să îngrozească pământul.

Isaia 13:13
Pentru aceasta voi clătina cerurile, şi pământul se va zgudui din temelia lui, de mânia Domnului oştirilor, în ziua mâniei Lui aprinse.
Isaia 5:25
De aceea Se şi aprinde Domnul de mânie împotriva poporului Său, Îşi întinde mâna împotriva lui, şi-l loveşte de se zguduie munţii, şi trupurile moarte stau ca noroiul în mijlocul uliţelor. Cu toate acestea, mânia Lui nu se potoleşte, şi mâna Lui este încă întinsă.
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Proverbele
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:02

Proverbele 3:5

Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta!

A spus-o cine? Domnul? No sir, cineva care se consideră foarte "înţelept" a spus-o.

Proverbele 3:9-10
Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău:
căci atunci grânarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must.
Well, well... sounds like a good deal...
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Cântarea cântărilor (Atenţie! Conţinut Necenzurat!)
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 12:57

Cântarea cântărilor 8:8-10

Avem o soră micuţă, care n-are încă ţâţe. Ce vom face cu sora noastră în ziua când îi vor veni peţitorii?

Dacă este zid, vom zidi nişte zimţi de argint pe ea; dar dacă este uşă, o vom închide cu o scândură de cedru. -
Eu sunt un zid, şi ţâţele mele sunt ca nişte turnuri; în ochii lui am fost ca una care a găsit pace.
Asta da cântare...

 
Absurdităţi Biblice › Psalmii
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 12:55

Psalmii 10:4

Domnul este în locaşul cel sfânt al Său, Domnul în cer are scaunul Său. Ochii Lui spre sărac privesc, genele Lui cercetează pe fiii oamenilor.

A spus cine? Vreau să văd şi eu "scaunul" Divin. Dumnezeu are şi ochi şi gene.

Psalmii 17:9

şi s-a clătinat şi s-a cutremurat pământul şi temeliile munţilor s-au tulburat şi s-au clătinat că S-a mâniat pe ele Dumnezeu.

De ce S-a mâniat Dumnezeu pe pământ şi munţi?

Psalmii 17:10-17

Întru mânia Lui fum s-a ridicat şi pară de foc de la faţa Lui, cărbuni aprinşi de la El.

Read More...
 
«FirstPrevious12345678910NextLast»

Page 7 of 14