gototopgototop
Absurdităţi Biblice › Faptele apostolilor
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:26

Faptele apostolilor 8:39-40

Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, şi famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie,

Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezareea. Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.
A fost "Teleportat" Filip cumva...?

Faptele apostolilor 13:6-12
După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu cu numele Bar-Isus,
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Ioan
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:24

Ioan 5:28

Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui

1:0 în favoarea Martorilor Lui Iehova.

Ioan 5:46
Căci, dacă aţi crede pe Moise, M-aţi crede şi pe Mine, pentru că el a scris despre Mine.
Unde anume a scris Moise despre Isus?

Avem aici nişte versete pe care aş vrea să mi le perceapă "literalmente" vreun Creştin, aşa cum zic ei că se cuvine să se procedeze cu tot conţinutul din Biblie:
Ioan 6:53-58
Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului şi dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înşivă.
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Luca
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:23

În următoarele versete citim:
Luca 3:22

şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Matei 3:17
Şi din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este Fiul Meu preaiubit în care Îmi găsesc plăcerea.”
În pofida acestor mărturii directe de la Dumnezeu - Ioan Botezătorul tot avea îndoieli în privinţă lui Isus:
Matei 11:2
Ioan a auzit din temniţă despre lucrările lui Hristos
şi a trimis să-L întrebe prin ucenicii săi: „Tu eşti Acela care are să vină sau să aşteptăm pe altul?”
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Marcu
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:21

Conform versetelor:
Marcu 1:23-24

În sinagoga lor era un om care avea un duh necurat. El a început să strige:

„Ce avem noi a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne pierzi? Te ştiu cine eşti: eşti Sfântul lui Dumnezeu!”
duhul necurat recunoaşte că Isus este Sfântul lui "Dumnezeu".
Atunci dacă spusele din:
1 Ioan 4:2
Duhul lui Dumnezeu să-L cunoaşteţi după aceasta: orice duh care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu;
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Matei
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:15

Matei 3:14-15

Dar Ioan căuta să-L oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?”

Drept răspuns, Isus i-a zis: „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan L-a lăsat.

- Ce înseamnă „Lasă-Mă acum, căci aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.”?
- Este menţionat undeva, în careva manuscris că
"aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit"?
- Oare botezul nu simbolizează iertarea păcatelor?
- De ce a a fost Isus botezat în genere? Oare nu El trebuia să-l boteze pe Ioan?
- A rostit oare Isus acele cuvinte în genere?

Matei 5:34-37
Dar Eu vă spun: să nu juraţi nicidecum; nici pe cer, pentru că este scaunul de domnie al lui Dumnezeu;
Read More...
 
«FirstPrevious12345678910NextLast»

Page 5 of 14