gototopgototop
Дети Пишут Богу...
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 14:57

Здравствуй, Господи. Как у Тебя дела? Как живешь? Как здоровье?
Женя, 2кл.

Если Ты устроишь конец света, кто ж на Тебя молиться будет?
Петя, 4 кл.

А какое у Тебя образование?
Зайга, 2 кл.

А вот свечи в церкви продают. Это Твой бизнес?
Толик, 2 кл.

Я прочитал что Христос-еврей, но он же-Твой сын. Значит, Ты тоже - еврей?
Ася, 2 кл.

Господи, Ты хоть мой новый адрес знаешь?
Ляля, 1 кл.

У католиков один Бог, у мусульман-другой, у лютеран-третий, у иудеев четвертый, у православных-пятый. Да сколько же вас там?
Игорь, 4 кл.

Ладно Христос страдал ради людей, а ради чего страдают люди?
Гриша, 4 кл.

Read More...
 
Absurdităţi Biblice › Apocalipsa
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:36

Apocalipsa 1:13-16

Şi, în mijlocul celor şapte sfeşnice, pe Cineva care semăna cu Fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept cu un brâu de aur.

Capul şi părul Lui erau albe ca lâna albă, ca zăpada; ochii Lui erau ca para focului;
picioarele Lui erau ca arama aprinsă şi arsă într-un cuptor; şi glasul Lui era ca vuietul unor ape mari.
În mâna dreaptă ţinea şapte stele. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită cu două tăişuri, şi faţa Lui era ca soarele când străluceşte în toată puterea lui.
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › 2 Corinteni & Galateni & Efeseni & Coloseni & 1 Tesaloniceni
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:34

2 Corinteni 11:1

O, de aţi putea suferi puţintică nebunie din partea mea! Ei, haide, suferiţi-mă!

Pavel admite public că în practica sa de predică manifestă "puţintică nebunie".

2 Corinteni 12:2-4
Cunosc un om în Hristos, care, acum paisprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup, nu ştiu; dacă a fost fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie).
Şi ştiu că omul acesta (dacă a fost în trup sau fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie)
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › 1 Corinteni
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:28

1 Corinteni 7:12

Celorlalţi le zic eu, nu Domnul: dacă un frate are o nevastă necredincioasă, şi ea voieşte să trăiască înainte cu el, să nu se despartă de ea.

În mod normal predica trebuie să fie din numele Domnului.

1 Corinteni 7:25-26
Cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Le dau însă un sfat, ca unul care am căpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare.
Iată, dar, ce cred eu că este bine, având în vedere strâmtorarea de acum: este bine pentru fiecare să rămână aşa cum este.
După cum vedem, în predicile sale Pavel nu ezită să expună părerile proprii.

1 Corinteni 10:10
Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, care au fost nimiciţi de nimicitorul.
Read More...
 
Absurdităţi Biblice › 2 Petru & 1 Ioan & 2 Ioan & Romani
Text | Religion
Friday, 23 March 2012 13:27

2 Petru 3:16

ca şi în toate epistolele lui, când vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înţeles pe care cei neştiutori şi nestatornici le răstălmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.

Autorul numeşte învăţăturile lui Pavel "lucruri grele de înţeles". Probabil ştie el despre ce vorbeşte.

1 Ioan 2:18
Copilaşilor, este ceasul cel de pe urmă. Şi, după cum aţi auzit că are să vină Antihrist, să ştiţi că acum s-au ridicat mulţi antihrişti: prin aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă.
Au fost vreo dată puţini "Antihrişti"? Conform acestor versete au fost mereu mulţi, dacă ţinem cont de oamenii care aparţin altor religii, sau celor care din motive geo-locale nici nu au auzit despre Creştinism vreo dată, toţi aceşti oameni sunt consideraţi "Antihrişti" de către Biblie:
2 Ioan 1:7
Căci în lume s-au răspândit mulţi amăgitori, care nu mărturisesc că Isus Hristos vine în trup. Iată amăgitorul, iată Antihristul!
Read More...
 
«FirstPrevious12345678910NextLast»

Page 4 of 14